अकेले रहना बेहतर

Sad Quotes in Hindi

कभी-कभी अकेले रहना बेहतर होता है,
कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता

Kabhi-kabhi akele rahana behatar hota hai,
Koi bhi aapako chot nahin pahuncha sakata